Flytting av piano

Firma utførte jobben på en god og forsvarlig måte.
Hadde det nødvendige utstyr til å kunne flytte et piano på en sikker og trygg måte.
Veldig godt fornøyd

testimonial3

Flytting av piano

Manager Aqua tech